Kodukord

 • Vastuvõtule tulekuks on vajalik etteregistreerimine
 • Kabinetti siseneda kutsel
 • Kabinetti sisenedes võta ära jalanõud ja üleriided
 • Kabinetti sisenedes vaigista mobiiltelefon
 • Vastuvõtuajal arst ja õed reeglina patsientide kõnedele ei vasta, sest tegelevad vastuvõtutööga. Vajaduse korral helistatakse tagasi ja püütakse kiireloomuline probleem lahendada esimesel võimalusel.
 • Tellitud retseptid jõuavad apteeki 2 tööpäeva jooksul
 • Perearstikeskuses on lõuna 12.00-12.30
 • Meilidele vastamine 3 tööpäeva jooksul. Meili teel ei konsulteerita erakorraliste terviseprobleemide osas ja ei vastata teemadel, mis käsitlevad delikaatseid isikuandmeid.
 • Koduvisiite teevad perearst ja/või pereõde ja selle vajaduse otsustab perearst või pereõde igal konkreetsel juhul eraldi. Koduvisiite tehakse praksise lahtiolekuaegadel, tavapäraselt enne või peale ambulatoorset vastuvõttu. Kuna koduvisiidil ei ole võimalik teha täiendavaid uuringuid ega analüüse, on siiski soovitatav eelistada pöördumist perearstikeskusesse ambulatoorsele vastuvõtule.
 • Kindlustamata isikule võimaldatakse vältimatut arstiabi tasuta, muudel juhtudel tasumine hinnakirja alusel.
 • Vajaminev arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi alusel– Vajaminevaks arstiabiks  loetakse teises Euroopa Liidu riigis viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. Vajaminev arstiabi peab olema meditsiiniliselt põhjendatud ja arst peab arvesse võtma eeldatavat ravi kestust ning tervishoiuteenuse olemust. Euroopa ravikindlustuskaardi võimalused ei kehti neile, kes lähevad teise riiki eesmärgiga end seal ravida. Arstiabi saamiseks peab raviasutuses esitama Euroopa ravikindlustus-kaardi või selle asendussertifikaadi ning isikut tõendava dokumendi. Euroopa ravikindlustuskaardi alusel on õigus saada tervishoiuteenuseid ainult riiklikes raviasutustes.

Kui teisest Euroopa Liidu liikmesriigist pärit kodanik ei esita meie nimistu perearsti vastuvõtule pöördudes eelnõutud dokumente, siis isik tasub teenuste eest kehtiva hinnakirja alusel.